Verhuurders

 
Gerust verhuren en tegelijk maatschappelijk je steentje bijdragen?
Dat kan via het Sociaal Verhuurkantoor. Ontdek de vele voordelen in deze video!
#svk #sociaal #verhuurkantoor #huurpunt #betaalbaarwonen #kwalitatiefwonen #wonen #verhuurgerust
 
 
Kandidaat-eigenaars kunnen steeds terecht bij de woningprospector, Cleo Bogaert, via panden@svkwoonregt.be of 0490/42 19 85
 
Een sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze aan mensen die op de private huurmarkt vaak uit de boot vallen. De huurder kan wonen in een kwaliteitsvolle, betaalbare woning die op de private huurmarkt maar moeilijk te vinden is. De huurprijs ligt lager dan op de private huurmarkt maar de eigenaar krijgt er wel heel wat voordelen voor in ruil. Zo is de eigenaar zeker van zijn huurinkomsten. Het SVK is verantwoordelijk voor de betaling van de huur aan de eigenaar. De eigenaar moet zich ook geen zorgen maken over administratieve rompslomp. Het SVK neemt het beheer van de woning over en volgt alle administratieve taken op (opmaken huurcontract, afsluiten brandverzekering, opmaken plaatsbeschrijving, ..).  Bovendien kan de eigenaar er op rekenen dat de woning op het einde van het huurcontract in de oorspronkelijke staat wordt teruggegeven, mits gebruikelijke slijtage. Ook kan de eigenaar genieten van een verlaagd tarief van de onroerende voorheffing en in sommige gevallen heeft de eigenaar ook recht op premies en goedkope leningen.
 
Praktische informatie
 
Zorgeloos verhuren
Het SVK kan instaan voor de verhuring van uw pand. Het SVK treedt daarbij op als hoofdhuurder en is bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen volgens de hoofdhuurovereenkomst.
Het SVK verhuurt de woningen door aan woningzoekenden op de wachtlijst. Dit gebeurt volgens een  strikte regelgeving opgelegd door de Vlaamse overheid.
Deze onderhuurders hebben een aparte onderhuurovereenkomst afgesloten met het SVK.
 
Het SVK garandeert
 • een stipte huurbetaling, zelfs als de woning niet verhuurd is of als de onderhuurder niet betaald heeft.
 • een degelijk onderhoud van de woning. Bij het  einde van de hoofdhuurovereenkomst is de woning in goede staat, rekening houdend met de normale slijtage. Het SVK heeft een eigen klusploeg.
 • de nauwkeurige opvolging van en begeleiding bij de huurdersverplichtingen tijdens huisbezoeken.
 • het volledige administratieve beheer, huurcontracten, energieovernames, plaatsbeschrijvingen.
Het SVK vraagt
 • een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs (+ jaarlijkse huurindex).
 • een instapklare woning conform de Vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit).
 • geen huurwaarborg te moeten betalen. De onderhuurder betaalt echter wel een huurwaarborg  aan SVK WoonregT  vzw.
 • begrip voor de onderhuurder, ongeacht de afkomst en de leefgewoonten.
De dienstverlening is volledig gratis, met uitzondering van de plaatsbeschrijving.
 
Ons werkingsgebied
Ons SVK is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en huurt huizen, appartementen en studio’s in Tienen, Kortenaken, Geetbets, Boutersem, Linter, Zoutleeuw, Landen en Hoegaarden.
 
Voldoet uw huurwoning nog niet?
Een SVK mag alleen woningen inhuren die  voldoen aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode en de oppervlaktenormen van de Vlaamse huursubsidie. De staat van de woning, het elementair comfort en de woonomgevingkwaliteit zullen worden getoetst tijdens het 1ste woningbezoek. 
Verhuurders die verhuren aan een SVK en hun woning verbeteren of renoveren, komen in aanmerking voor federale en Vlaamse premies en fiscale voordelen. Ook de Provincie Vlaams-Brabant en sommige gemeentebesturen bieden extra voordelen bij renovaties van SVK-woningen.  
Het SVK kan u ondersteunen in de aanvraag van deze voordelen! In bijlage hieronder vindt u ook de folder met informatie over de voordelen en premies.
 
Hoe gaat het in z’n werk?
U kan vrijblijvend contact opnemen met het SVK voor meer informatie.
Vervolgens zal ons SVK een gratis prospectie uitvoeren in uw woning om te zien of de woning voldoet aan de opgelegde normen. We bespreken de inhuurvoorwaarden (huurprijs, startdatum, werkzaamheden,…).
Verhuren gebeurt binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet.
Er wordt gewerkt met standaard huurovereenkomsten van 9 jaar. De opzegmogelijkheden zijn uitgesloten.
Een verhuurder blijft verantwoordelijk voor de normale slijtage en gebreken volgens de woninghuurwet, de onderhuurder voor schade en onderhoud.
De klusdienst van het SVK kan de verhuurder en de onderhuurder, in de mate van het mogelijke, hierin begeleiden en adviseren.
 
NIEUW!!!
SVK PRO, samenwerking met sociale verhuurkantoren 
Op 1 december 2020 lanceerde de VMSW de procedure SVK Pro 2020 naar private initiatiefnemers. Via SVK Pro willen we private partijen, zoals ontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).
28 SVK’s waarvan het werkgebied verspreid is over heel Vlaanderen, stapten in deze procedure in. U vindt deze SVK’s en (het deel van) hun werkgebied waarmee ze deelnemen op de website van de VMSW.

 
Hoe verloopt SVK Pro?  
De VMSW treedt in de eerste fasen van de procedure op als aanbestedende overheid voor de SVK’s. Zij bezorgden hiervoor een lastgeving en een ingevulde indicatieve behoeftebepaling aan de VMSW. Hierin gaven zij aan hoeveel nieuwe woningen ze wensen, of er een mix met private woningen mogelijk is, de gewenste locatie, …
U kunt nu kandideren ten laatste op 1 februari 2021. De VMSW beoordeelt de inschrijvers op basis van de uitsluitings- en selectiecriteria. Daarna nodigen we geselecteerde kandidaten uit om een voorstel in te dienen. De VMSW controleert deze voorstellen en reikt ze nadien aan de SVK’s aan. De VMSW stelt dus een lijst op van geïnteresseerde ontwikkelaars of kandidaat-verhuurders die woningen willen verhuren aan SVK’s. 
Vanaf dan neemt het SVK de rol van aanbestedende overheid over. Het SVK kan met de geselecteerde kandidaten onderhandelen over de ingediende voorstellen en deze afstemmen op de concrete wensen. In deze fase kan eventueel nog een afwijking van de behoeftebepaling die het SVK eerder aan de VMSW bezorgde. 
Op basis van objectieve criteria stelt het SVK een rangschikking op van de onderhandelde voorstellen. Ten slotte kan er met de geselecteerde initiatiefnemer(s) een overeenkomst gesloten worden.

 

Waarom is SVK Pro interessant voor u?
SVK Pro biedt verschillende voordelen voor het SVK en de private initiatiefnemer(s). Wat zijn de voordelen voor u?
 
 • Gewaarborgd rendement
Bent u geselecteerd en komt u tot een overeenkomst met een SVK? Dan heeft u al een verhuurgarantie voordat u de woningen begint te bouwen. Eenmaal u de woningen verhuurt aan een SVK, bent u zeker van uw maandelijkse huur (die ook jaarlijks geïndexeerd wordt).
 
 • Zekere verhuurperiode
U bent zeker van een lange verhuurperiode. U verhuurt namelijk 18 jaar aan een SVK (pas opzegbaar na 15 jaar).
 
 • Verlaagd btw-tarief
Doordat u nieuwbouwwoningen minimaal 15 jaar verhuurt aan een SVK, heeft u recht op een verlaagd btw-tarief van 12% (in plaats van 21%).
 
 • Transparante procedure
De procedure loopt volgens de wetgeving overheidsopdrachten. De VMSW treedt in de eerste fasen op als aanbestedende overheid voor de SVK’s. 
 
 • Algemene voordelen van sociaal verhuren
Woningen verhuren aan een SVK kent meerdere voordelen. Zo garandeert het SVK u uw maandelijkse huurinkomsten, geniet u een verlaagd tarief op de onroerende voorheffing… U vindt een volledig overzicht van deze voordelen op de website van de VMSW.
 
Doet u mee?
Bent u geïnteresseerd en wilt u zich kandidaat stellen voor SVK Pro 2020? Dan vragen wij u een aantal documenten in te dienen ten laatste op 1 februari 2021 via e-Procurement. Welke documenten dit zijn, vindt u op de website van de VMSW.

 
Meer informatie?
De VMSW organiseert digitale infosessies voor geïnteresseerde kandidaat-inschrijvers op de volgende tijdstippen:
 • Donderdag 7 januari 2021, om 10u
 • Maandag 11 januari 2021, om 14u
Tijdens deze sessies kunt u ook vragen stellen over de nieuwe procedure. Deze vragen en bijhorende antwoorden publiceren we nadien op de website van het VMSW. 

Schrijf u hier in voor de SVK Pro-infosessies via de inschrijvingslink

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kan u terecht op http://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-professioneel/Informatie-voor-priv%C3%A9-initiatiefnemers/SVK-Pro/SVK-Pro-2020 of bij svkpro@vmsw.be

 
 
 
 
 
Privacy?
Welke informatie heeft SVK WoonregT?
Via SVK WoonregT verhuurt u een woning. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt (premies, onroerende voorheffing, ...). Of om u beter te kunnen ondersteunen. Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt. Meer informatie vindt u op de website van het VMSW http://www.vmsw.be/Home/Footer/Privacy/Verhuren-via-een-sociaal-verhuurkantoor
 
Meer informatie over privacy?
Heeft u vragen over uw informatie? Contacteer ons via info@svkwoonregt.be t.a.v. Els Van Der Hoeven
 
Klachten?
Download onderaan deze pagina de klachtenprocedure.