VERHUURDERS

De getuigenis van een verhuurder!!!

https://player.vimeo.com/video/209347935?autoplay=1

 

Vrijblijvend informatie:

U kan terecht bij de woningprospector, Cleo Bogaert, via panden@svkwoonregt.be of 0490/42.19.85

 

Praktische informatie:

Zorgeloos verhuren

Het SVK kan instaan voor de verhuring van uw pand. Het SVK treedt daarbij op als hoofdhuurder en is bijgevolg verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen volgens de hoofdhuurovereenkomst.
Het SVK verhuurt de woningen door aan woningzoekenden op de wachtlijst. Dit gebeurt volgens een  strikte regelgeving opgelegd door de Vlaamse overheid.
Deze onderhuurders hebben een aparte onderhuurovereenkomst afgesloten met het SVK.

Het SVK garandeert

  • een stipte huurbetaling, zelfs als de woning niet verhuurd is of als de onderhuurder niet betaald heeft.
  • een degelijk onderhoud van de woning. Bij het  einde van de hoofdhuurovereenkomst is de woning in goede staat, rekening houdend met de normale slijtage. Het SVK heeft een eigen klusploeg.
  • de nauwkeurige opvolging van en begeleiding bij de huurdersverplichtingen tijdens huisbezoeken.
  • het volledige administratieve beheer, huurcontracten, energieovernames, plaatsbeschrijvingen.

Het SVK vraagt

  • een huurprijs die lager ligt dan de marktprijs (+ jaarlijkse huurindex).
  • een instapklare woning conform de Vlaamse woonnormen (veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit).
  • geen huurwaarborg te moeten betalen. De onderhuurder betaalt echter wel een huurwaarborg  aan SVK WoonregT  vzw.
  • begrip voor de onderhuurder, ongeacht de afkomst en de leefgewoonten.

De dienstverlening is volledig gratis, met uitzondering van de plaatsbeschrijving.

Ons werkingsgebied

Ons SVK is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en huurt huizen, appartementen en studio’s in Tienen, Kortenaken, Geetbets, Boutersem, Linter, Zoutleeuw, Landen en Hoegaarden.

Voldoet uw huurwoning nog niet?

Een SVK mag alleen woningen inhuren die  voldoen aan de woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode en de oppervlaktenormen van de Vlaamse huursubsidie. De staat van de woning, het elementair comfort en de woonomgevingkwaliteit zullen worden getoetst tijdens het 1ste woningbezoek. 
Verhuurders die verhuren aan een SVK en hun woning verbeteren of renoveren, komen in aanmerking voor federale en Vlaamse premies en fiscale voordelen. Ook de Provincie Vlaams-Brabant en sommige gemeentebesturen bieden extra voordelen bij renovaties van SVK-woningen.  
Het SVK kan u ondersteunen in de aanvraag van deze voordelen! In bijlage hieronder vindt u ook de folder met informatie over de voordelen en premies.

Hoe gaat het in z’n werk?

U kan vrijblijvend contact opnemen met het SVK voor meer informatie.
Vervolgens zal ons SVK een gratis prospectie uitvoeren in uw woning om te zien of de woning voldoet aan de opgelegde normen. We bespreken de inhuurvoorwaarden (huurprijs, startdatum, werkzaamheden,…).
Verhuren gebeurt binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet.
Er wordt gewerkt met standaard huurovereenkomsten van 9 jaar. De opzegmogelijkheden zijn uitgesloten.
Een verhuurder blijft verantwoordelijk voor de normale slijtage en gebreken volgens de woninghuurwet, de onderhuurder voor schade en onderhoud.
De klusdienst van het SVK kan de verhuurder en de onderhuurder, in de mate van het mogelijke, hierin begeleiden en adviseren.

Klachten?

Download onderaan deze pagina de klachtenprocedure.

Privacy?

Welke informatie heeft SVK WoonregT?

Via SVK WoonregT verhuurt u een woning. Wij houden daarom in lijsten en dossiers informatie over u bij. We gebruiken deze informatie om na te kijken of u ergens recht op hebt (premies, onroerende voorheffing, ...). Of om u beter te kunnen ondersteunen.

Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er de privacywet die u beschermt. Meer informatie vindt u via deze links.

 

Kunt u uw informatie controleren en aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw informatie altijd controleren. Stuur hiervoor een e-mail naar info@svkwoonregt.be of een brief naar Kabbeekvest 110/3 - 3300 Tienen. Wij bezorgen u dan deze informatie.

Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet meer.

 

Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?

Vindt u dat SVK WoonregT onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om deze informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken.

Ook kunt u een klacht indienen bij de privacycommissie via commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De privacycommissie zal uw klacht behandelen.
 

Meer informatie over privacy?

Heeft u vragen over uw informatie?

Dan kunt u terecht bij onze verantwoordelijke privacy. Contacteer ons via info@svkwoonregt.be t.a.v. Els Van Der Hoeven

 

U kunt ook terecht bij de privacyfunctionaris van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, ons ondersteunend agentschap bij de Vlaamse overheid, via privacy@vmsw.be

Heeft u algemene vragen over privacy?

Dan kunt u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacycommissie). Meer informatie vindt u op

www.privacycommission.be